R&D

Robotica, lokalisatie en besturing voor mobiele off-highway machines

Tyker levert technologie voor mobiele off-highway machines die werkplezier en arbeidsbesparing oplevert. Tyker automatiseert werkprocessen met robotica, lokalisatie en besturing. De R&D projecten omvatten conceptontwikkeling, modellering, simulatie, sensor fusie, motion planning, besturing, hardwareontwikkeling en softwareontwikkeling.

Veldnavigatie

De besturingstechnologie van Tyker is ontwikkeld voor onderzoek van Wageningen University & Reseach naar onkruidbestrijding met een autonome robot. Op basis van bekende locaties van gewasrijen navigeert deze besturing een robotplatform autonoom over een perceel. De besturing is verder uitgebreid met routeplanning, die is gebaseerd op de A-B lijn van het inzaaien met RTK-DGPS.

De video laat zien hoe dit werkt.

Hubrina project

HUBRINA staat voor: HUman-roBot co-werken IN Master-slave landbouwsystemen. In dit project werken Tyker, Wageningen University Farm Technology Group en Wageningen University & Research Centre Applied Plant Research samen om master-slave robotbesturing voor landbouwactiviteiten te ontwikkelen en de haalbaarheid ervan aan te tonen. Het uiteindelijke doel van dit project is om aan te tonen dat een door de mens aangedreven hoofdtractor en een autonome slavetractor samen een taak als stoppelbewerking kunnen uitvoeren. Dit onderzoek wordt ondersteund door het door de EU gefinancierde programma ECHORD (European Clearing House for Open Robotics Development) en door tractorfabrikant CLAAS.

Deze video toont een simulatie van de twee tractoren van het master-slave-systeem. De hoofdtractor volgt het masterpad en de slave volgt het slaafpad terwijl de afstand tot de master wordt geregeld.

BEZOEKADRES:

Bronland 12-Z

6708 WH  Wageningen (NL)

T: +31 (0)85 482 4810 (kantoor)

T: +31 (0)85 482 4811 (support)

T: +31 (0)85 4824812 (sales)

E: info@tyker.com

WERKPLAATS / AFGIFTE GOEDEREN:

Radix Klima, gebouw 109

Bornsesteeg 48 Wageningen

(voor navigatie : Bornsesteeg 50)