Road Plotter

De Road Plotter is een gepatenteerd apparaat dat snel en nauwkeurig stuurlijnen uitzet op asfalt. De geavanceerde besturing van de Road Plotter maakt daarbij gebruik van een digitale tekening met de stuurlijnen en van GPS. De stuurlijnen worden op de weg gespoten om aan te geven waar asfalt of markering moet worden aangebracht. Meer informatie kunt u vinden op www.roadplotter.nl. Door de inzet van de Road Plotter hoeft een asfalteermachine niet te wachten totdat de stuurlijnen zijn aangebracht. Daarmee werkt Tyker aan optimale inzet van materieel in de wegenbouw.

Bezoek de Road Plotter website